Rostlinná výroba

Naše družstvo obhospodařuje přibližně 1387 ha zemědělské půdy. Z toho je 1275 ha orné půdy a 112 ha tvoří trvalé travní porosty.

Na orné půdě pěstujeme následující plodiny:

 • pšenice ozimá – 285 ha
 • pšenice jarní – 30 ha
 • ječmen ozimý – 45 ha
 • ječmen jarní – 200 ha
 • žito – 10 ha
 • oves – 20 ha
 • řepka ozimá – 155 ha
 • hořčice – 25 ha
 • hrách – 30 ha
 • cukrovka – 20 ha
 • kukuřice na siláž – 255 ha
 • vojtěška – 175 ha
 • trávy – 25 ha

 

DSCN2330

DSCN2329