Bioplynová stanice

DSCN2256

Bioplynová stanice (dále jen BPS) ZEPO Bořitov o výkonu 526 kW byla spuštěna v září 2013.

BPS produkuje energii elektrickou, tepelnou a koncovým odpadním produktem je digestát, který je využíván jako kvalitní hnojivo v rostlinné výrobě, které při aplikaci do půdy nezapáchá.

Výroba elektrické energie pokryje kompletně spotřebu podniku a zbytek proudí do sítě.

Tepelná energie, kterou produkuje kogentorová jednotka (motor), kompletně vytápí celý areál podniku v Bořitově. V létě je teplo využíváno pro sušárnu obilovin. Tepelná energie nahrazuje dřívější spotřebu zemního plynu.

Pro výrobu energie je v BPS zpracovávána kejda skotu. Dalšími složkami jsou kukuřičné a travní siláže, odpady ze silážních žlabů a odpady z koryt ve stáji.

Provoz nezatěžuje obec ani blízké okolí BPS, což bylo před započetím stavby prezentováno na OÚ.

Jako poděkování za bezproblémovou spolupráci s OÚ Bořitov plánujeme v letošním roce den otevřených dveří na BPS (samozřejmě za dodržení všech bezpečnostních opatření).

Za ZEPO Bořitov  Jan Fleischlinger.

DSCN2252 DSCN2250