Rostlinná výroba

Naše družstvo obhospodařuje přibližně 1385 ha zemědělské půdy. Z toho je 1270 ha orné půdy a 115 ha tvoří trvalé travní porosty.

Na orné půdě pěstujeme následující plodiny:

 • pšenice ozimá – 275 ha
 • ječmen ozimý – 45 ha
 • ječmen jarní – 195 ha
 • žito – 55 ha
 • oves – 10 ha
 • řepka ozimá – 125 ha
 • hrách – 25 ha
 • lupina – 50 ha
 • cukrovka – 20 ha
 • kukuřice na siláž – 275 ha
 • vojtěška – 170 ha
 • trávy – 25 ha

 

DSCN2330

DSCN2329