Projekty podporované EU a PRV

Investice do chovu skotu

S podporou z programu rozvoje venkova MZe 2014 – 2020 byla v roce 2017 realizována výstavba Zpevněné plochy pro skladování krmiv.

Akce byla provedena v záměru 4.1.1.c) – 3. kola výzvy Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.
Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


S podporou z programu rozvoje venkova MZe 2014 – 2020 byl v roce 2017 realizován projekt Nákup zemědělské techniky. Nakoupen byl lis na kulaté balíky a diskový podmítač.
Akce byla provedena v rámci operace 19.2.1 – Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, prioritní oblast 6B, název Fiche – Konkurence schopné zemědělství.
Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Investice do chovu skotu

1

S podporou z programu rozvoje venkova MZe 2014 – 2020 byla v roce 2016 realizována rekonstrukce stáje pro krávy v Bořitově a dále byl pořízen samojízdný nakladač MERLO.

 Akce byla provedena v záměru 4.1.1.c) – 1. kola výzvy Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

DSCN7494

DSCN7484

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pořízení automatu na prodej čerstvého mléka a dopravního prostředku

1

S podporou z programu rozvoje venkova MZe 2014 – 2020 byla v roce 2016 pořízen automat na prodej čerstvého mléka, který je umístěn v Lysicích. Dále byl proveden nákup dopravního prostředku na rozvoz čerstvého mléka. 

Akce byla provedena v záměru 4.2.1.a) – 1. kola výzvy Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

960E0110

DSCN7462